Grafické práce

domů

Design firemních propagačních materiálů, prospektů, kalendářů, katalogů a výročních zpráv

Propagační materiály podporují jednotnou firemní identitu. Firma se jejich prostřednictvím prezentuje zákazníkům i obchodním partnerům a představuje nabídku svých služeb. Prostřednictvím tištěných propagačních materiálů můžete oslovit nové zákazníky, nebo zvýšit povědomí o Vaší firmě.

Propagační materiály by měly na první pohled zaujmout a měly by oslovit nejen svým designem, ale i kvalitou textů a použitých fotografií.

Veškeré Vámi dodané fotografie jsme schopni graficky upravit nejen barevně, ale zároveň pro Vás můžeme připravit i poutavé koláže či odstranit případné nedostatky.

Grafické studio Kružítko Vám může nabídnout přípravu kvalitně graficky zpracovaných katalogů, prospektů, kalendářů, ale i celých výročních zpráv či grafických manuálů.

ceníkukázky prací